Elezi: Përmes ndryshimeve ligjore mbrojmë qytetarët nga shpenzimet e tepërta për kredi të shpejta

Ndryshimet në Ligjin për mbrojtjen e konsumatorit në marrëveshjet e kredive konsumatore, të cilat kufizojnë kostot e larta të kredive të shpejta, aktualisht po diskutohen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë e që sot vijon dita e tetë me rradhë e debatit mbi amandamentet e Buxhetit të shtetit për vitin 2019 derisa në debate merr pjesë zv.ministrja e financave Shiret Elezi e cila arsyeton projektet që janë në buxhet.

Me ndryshimet ligjore, të përgatitura nga Ministria e Financave kostot totale vjetore për kreditë konsumatore janë të kufizuara deri në pesëfishin e interesit të vonuar ose 55% të kredisë. Më parë, shpenzimet vjetore nuk ishin të kufizuara dhe mund të shkonin deri në 500% të komplet kredisë. Ndryshimet përfshijnë kredi të vogla nën 200 €, të cilat më parë nuk ishin të mbuluara edhe me ligj.

“Në bazë të legjislacionit aktual, tarifat huadhënësit të llogaritura dhe të ngarkuara për kredi konsumatore të miratuara si komisione, shpenzime, etj, të cilat janë të përfshira në përcaktimin e kostos vjetore totale, jo e kufizuar. Kjo i jep mundësi kreditorëve për të llogaritur tarifa dhe komisione të larta gjatë miratimit të kredive konsumatore. Një situatë e tillë është veçanërisht e theksuar në marrëveshjet e kredive të me periudha të shkurtra pagese. Kështu, shumë qytetarë si huamarrës kanë vështirësi në shlyerjen e kredive, e që zakonisht janë të detyruar për të marrë një kredi të re për të mbuluar një tjetër më parë”, thekson kështu zv.ministrja e financave Shiret Elezi.

Siç theksoi ajo, për këtë arsye propozohen ndryshime në ligj për të kufizuar normën vjetore të kostove totale të kredive konsumatore. “Ky ndryshim do të kufizojë kostot totale, dmth komisionet, tarifat etj të paguara nga qytetarët dhe të minimizojë rrezikun e përkeqësimit të mëtejshëm të gjendjes financiare të qytetarëve që kanë probleme me ripagimin e kredisë”, vlerëson mes tjerave zv.ministrja Elezi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *